Nyheder

Ny 3. udgave

iBog®: theenglishhandbook.systime.dk
Bog: 380 sider (ny 3. udgave)

The English Handbook er en håndbog til elever, der hjælper dem at forstå og analysere tekster og forskellige variationer af det udvidede tekstbegreb, som de præsenteres for i undervisningen.

Opdateringer:

  • Kapitel 7: How to write er opdateret iht. de nye eksamensbekendtgørelser. Der er desuden tilføjet elevessays, som kan give inspiration ifm. essay-skrivningen.
  • Under Pluslærer-området er der tilføjet:
    • et afsnit om, hvordan værklæsning kan gribes an i undervisningen
    • et afsnit om forslag til brug af podcast i undervisningen

Læs meresystimeNyt

Af Lisbeth Kjær Carlson og Pia Ballegaard Hansen

iBog® businesslike.systime.dk
Kommer også som trykt bog

BusinessLike er en ny udgivelse til engelskundervisningen med fokus på erhvervslivet. Der indgår både skønlitteratur og sagprosa, og der er en bred vifte af opgaver, der kombinerer tekstforståelse, tekstanalyse, research-opgaver, skriftlige opgaver, grammatik m.v.

Læs meresystimeNyt

Ny anmeldelse

Af Gitte Jæger Nehlsen

iBog®: ccc.systime.dk
Bog

CCC – Company, Culture and Communication er målrettet 2. og 3. g. Fokus er på det merkantile aspekt, og bogen er inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Dette er noget af det bedste undervisningsmateriale til engelsk, jeg har set i de seneste år. Hvis jeg var elev, ville jeg elske at blive undervist fra denne bog. Derfor topkarakter."

★★★★★★
Gymnasieskolen, april 2019

Af Pia Rørkær Sigh og Niels Randbo Back

Through Literary Landscapes er en litteraturhistorisk tekstantologi, der dækker over perioderne: Romanticism, The Victorian Age, Modernism og Postmodernism.

iBog® throughliterarylandscapes.systime.dk
Bog Kommer også som trykt bog

Læs meresystimeNyt

Opdateret

Af Dorthe Chalotte Hagelskjær, Helle Brieghel, Lene Lundsgaard og Svend Madsen

iBog®:engelskfortsaettergrammatik.systime.dk
Bog

Fortsætteren til Engelsk Grundgrammatik, hvor grammatikken er taget op på et højere niveau og herved dækker både B- og A-niveau grammatik.

Opdatering:

Udgivelsen er udvidet med en delprøve, der træner eleverne i de nye eksamensopgaver. Eleverne kan her:

  • øve sig i omskrivning af verbets tid
  • lytte til en video og finde substantiver, jumbled sentences øvelser og ‘skriv en email’.

Delprøven er målrettet STX B. Der vil løbende blive lagt flere delprøver op også til STX A m.m. under Pluslærer-området.

Opdateret

Af Kirsti Hogstad

iBog®: newzealand.systime.dk

New Zealand er opdateret ifm. reformen med særligt fokus på en variation af skriftlige, grammatiske og kommunikative opgaver.

Ifm. det rystende terrorangreb på to moskeer i Christchurch der placerede New Zealand og premierminister Jacinda Ardern i verdenspressen i 2019, er udgivelsen blevet udvidet med Arderns tale og tilhørende opgaver.

Læs meresystimeNyt

På vej

Andre udgivelser til faget

Worlds of English

iBog®: woe.systime.dk

Worlds of English er i forbindelse med reformen blevet opdateret med nye tekster og opgaver i kapitlerne:

The UK: Brexit
The USA: Trump og politisk kommunikation samt Black America

Desuden er der forslag til hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet samt en række andre forslag til forløb under 'Til Pluslærere'.

Worlds of Now

iBog®: won.systime.dk

Worlds of Now har fået tilføjet speak til flere af teksterne.

I 2017 vandt udgivelsen desuden bronze ved BELMA awards for at være blandt de bedste europæiske undervisningsmaterialer.

From Where You Are

iBog®: fromwhereyouare.systime.dk

FWYA1 tilgodeser de kompetencer, der opstilles i den nyeste gymnasiereform. Generelt arbejdes med det globale udsyn i form af fokus på kulturforståelse af UK, USA og andre engelsktalende lande samt innovative og digitale kompetencer i de mange mindre skriftlige opgaver, hvor eleverne skal forholde sig kritiske, kreative og innovative til stoffet.

Under 'Til Pluslærere' har forfatterne lavet et forslag til hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet

Samme sted finder du forslag til andre forløb, der kan bruges i engelskundervisningen.

From Where You Are 2

iBog®: fromwhereyouare2.systime.dk

FWYA2 tilgodeser de kompetencer, der er opstillet i den nyeste gymnasiereform. Fx er de innovative og digitale kompetencer sat i spil i de mange mindre skriftlige opgaver, hvor eleverne skal forholde sig kritiske, kreative og innovative til stoffet.

Under 'Til Pluslærere' finder du 4 forskellige forslag til, hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet.

New American Frontiers

iBog®: naf.systime.dk

Har gennemgået en omfattende opdatering både ifm. reformen bl.a. med forløb i Pluslærer-området til fagligt samspil ml. engelsk og samfundsfag samt forslag til værklæsning og præsidentvalget.

Desuden er der tilføjet nye tekster, statistik og figurer omkring det opdelte USA og racespørgsmålet, nye opgavetyper der tilgodeser kompetencebegreberne samt et samfundsfagligt begrebsapparat på engelsk.

Andre relevante udgivelser

Skak – alle fag på ét bræt

iBog®: skak.systime.dk

I engelskkapitlet i Skak bliver eleverne klædt på til at analysere og fortolke den Oscarnominerede film Searching for Bobby Fischer, der handler om, hvordan man takler det at have et særligt talent. Kapitlet indeholder også interaktive grammatikøvelser, der er baseret på den funktionelle grammatik.

Fagpakke

Dit digitale engelskfag – 38 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til engelsk

Se alle udgivelser til engelsk på shop.systime.dk.