Nyheder

Ny litteraturhistorisk antologi

Af Pia Rørkær Sigh og Niels Randbo Back

Through Literary Landscapes er en litteraturhistorisk tekstantologi, der dækker over perioderne: Romanticism, The Victorian Age, Modernism og Postmodernism. Hvert kapitel starter med en historisk og litteraturhistorisk introduktion til perioden med efterfølgende tekster, varierende fra digte, uddrag af romaner, noveller til sagtekster.

Antologiens kendetegn er fokus på at trække paralleller til samtidens mere filosofiske tekster, perspektivere til nutiden og benytte nutidens mange medieformer.

iBog® throughliterarylandscapes.systime.dk
Bog Kommer også som trykt bog start september 2020.

Læs meresystimeNyt

Ny 3. udgave

iBog®: theenglishhandbook.systime.dk
Bog: 380 sider (ny 3. udgave)

The English Handbook er en elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelsk. Eleven kan her finde hjælp til bl.a. at forstå litterære perioder, de forskellige fiktions- og non-fiktionsgenrer, retorik, argumentationsteori, diskurs og lingua franca samt analysemodeller til alle typer tekster og vejledning og guides til at skrive essays.

Opdateringer:

 • Kapitel 7: How to write er opdateret iht. de nye eksamensbekendtgørelser. Der er desuden tilføjet elevessays, som kan give inspiration ifm. essay-skrivningen.
 • Et nyt kapitel med fokus på valg af metode ifm. SRP/SOP og SSO.
 • Under Pluslærer-området er der tilføjet:
  • et afsnit om, hvordan værklæsning kan gribes an i undervisningen
  • et afsnit om forslag til brug af podcast i undervisningen

Læs meresystimeNyt

Romanseriens første værk: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Værket The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde er en del af en ny romanserie med didaktiserede klassiske værker. Alle er bygget op i samme ramme med forfatterbiografi, litterær periode, analysemodel og kritiske analysemetoder.

Der er progression indbygget i de mere klassiske opgavetyper som fx characterization og setting. Derudover indeholder hvert kapitel en stor variation af forskellige opgavetyper som vocabulary, forskellige skriftlige opgaver (editorial, essay, kreative skriveøvelser), mundtlige øvelser og dramatiserede øvelser for at få så meget variation som muligt ind i tekstlæsningen og tekstforståelsen.

Opgaver under kapitlet Thematic exercises samler op på kortromanen med forskellige typer øvelser som brug af kritiske analysemetoder og mere kreative øvelser som write a rap, debate the importance of science og make a book review or book club.

Romanserien vil desuden inkludere værkerne:

Mrs. Dalloway (september 2020)

The Great Gatsby (december 2020)

1984 (Marts 2021)

Animal Farm (Marts 2021)

På vej

Everyone is Here

Everyone is Here! New Shapes of Diversity and Belonging in Britain tager fat på nye måder at forstå og arbejde med temaer som identitet, race, belonging og diversitet. Udgivelsen tager udgangspunkt i den seneste udvikling i sort og britisk asiatisk litteratur.

Hvert kapitel åbner med en indledende tekst, der tilbyder nye måder at læse multikulturel litteratur på ud fra temaerne: Language and diversity; race and whiteness; belonging og, endelig, det nye multikulturelle samfund forstået som superdiversity. Den nye britiske litteratur er repræsenteret ved forfattere som Zadie Smith, Bernadine Evaristo og Gautam Malkani, der læses sammen med politiske, journalistiske og teoretiske tekster.

Climate Action

Climate Action – Challenges of Change handler om klimakrisen og den globale udfordring den stiller mennesket over for både mentalt og samfundsmæssigt. Disse vinkler afspejles i bogens 6 kapitler som også behandler nogle af problemstillingerne set fra unges synsvinkel.

Udgivelsen består af autentiske og aktuelle engelsksprogede tekster fra forskellige medier og omfatter både non-fiktion og fiktion. Desuden er der links til taler, podcasts, sange og film.

Andre udgivelser til faget

Worlds of English

iBog®: woe.systime.dk

Worlds of English er i forbindelse med reformen blevet opdateret med nye tekster og opgaver i kapitlerne:

The UK: Brexit
The USA: Trump og politisk kommunikation samt Black America

Desuden er der forslag til hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet samt en række andre forslag til forløb under 'Til Pluslærere'.

Worlds of Now

iBog®: won.systime.dk

Worlds of Now har fået tilføjet speak til flere af teksterne.

I 2017 vandt udgivelsen desuden bronze ved BELMA awards for at være blandt de bedste europæiske undervisningsmaterialer.

Opdateret

Af Dorthe Chalotte Hagelskjær, Helle Brieghel, Lene Lundsgaard og Svend Madsen

iBog®:engelskfortsaettergrammatik.systime.dk
Bog

Fortsætteren til Engelsk Grundgrammatik, hvor grammatikken er taget op på et højere niveau og herved dækker både B- og A-niveau grammatik.

Opdatering:

Udgivelsen er udvidet med to eksempler på delprøver, der træner eleverne i de nye eksamensopgaver. Eleverne kan her:

 • øve sig i omskrivning af verbets tid
 • lytte til en video og finde substantiver, jumbled sentences øvelser og ‘skriv en email’.

Delprøverne er målrettet STX B og A. Der vil løbende blive lagt flere delprøver op under Pluslærer-området.

From Where You Are

iBog®: fromwhereyouare.systime.dk

FWYA1 tilgodeser de kompetencer, der opstilles i den nyeste gymnasiereform. Generelt arbejdes med det globale udsyn i form af fokus på kulturforståelse af UK, USA og andre engelsktalende lande samt innovative og digitale kompetencer i de mange mindre skriftlige opgaver, hvor eleverne skal forholde sig kritiske, kreative og innovative til stoffet.

Under 'Til Pluslærere' har forfatterne lavet et forslag til hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet

Samme sted finder du forslag til andre forløb, der kan bruges i engelskundervisningen.

From Where You Are 2

iBog®: fromwhereyouare2.systime.dk

FWYA2 tilgodeser de kompetencer, der er opstillet i den nyeste gymnasiereform. Fx er de innovative og digitale kompetencer sat i spil i de mange mindre skriftlige opgaver, hvor eleverne skal forholde sig kritiske, kreative og innovative til stoffet.

Under 'Til Pluslærere' finder du 4 forskellige forslag til, hvordan engelsk kan introduceres i grundforløbet.

New American Frontiers

iBog®: naf.systime.dk

Har gennemgået en omfattende opdatering både ifm. reformen bl.a. med forløb i Pluslærer-området til fagligt samspil ml. engelsk og samfundsfag samt forslag til værklæsning og præsidentvalget.

Desuden er der tilføjet nye tekster, statistik og figurer omkring det opdelte USA og racespørgsmålet, nye opgavetyper der tilgodeser kompetencebegreberne samt et samfundsfagligt begrebsapparat på engelsk.

Af Kirsti Hogstad

iBog®: newzealand.systime.dk

New Zealand indeholder både fiktion, non-fiktion samt en del video-interviews optaget på New Zealand af forfatteren. Der er særlig fokus på en variation af skriftlige, grammatiske og kommunikative opgaver.

Ifm. det rystende terrorangreb på to moskeer i Christchurch der placerede New Zealand og premierminister Jacinda Ardern i verdenspressen i 2019, er udgivelsen blevet udvidet med Arderns tale og tilhørende opgaver.

Læs meresystimeNyt

Anmeldelse

Af Gitte Jæger Nehlsen

iBog®: ccc.systime.dk
Bog

CCC – Company, Culture and Communication er målrettet 2. og 3. g. Fokus er på det merkantile aspekt, og bogen er inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Dette er noget af det bedste undervisningsmateriale til engelsk, jeg har set i de seneste år. Hvis jeg var elev, ville jeg elske at blive undervist fra denne bog. Derfor topkarakter."

★★★★★★
Gymnasieskolen, april 2019

Af Lisbeth Kjær Carlson og Pia Ballegaard Hansen

iBog® businesslike.systime.dk

BusinessLike er en udgivelse til engelskundervisningen med fokus på erhvervslivet. Der indgår både skønlitteratur og sagprosa, og der er en bred vifte af opgaver, der kombinerer tekstforståelse, tekstanalyse, research-opgaver, skriftlige opgaver, grammatik m.v.

Læs meresystimeNyt

Andre relevante udgivelser

Skak – alle fag på ét bræt

iBog®: skak.systime.dk

I engelskkapitlet i Skak bliver eleverne klædt på til at analysere og fortolke den Oscarnominerede film Searching for Bobby Fischer, der handler om, hvordan man takler det at have et særligt talent. Kapitlet indeholder også interaktive grammatikøvelser, der er baseret på den funktionelle grammatik.

Fagpakke

Dit digitale engelskfag – 38 iBøger®

 • Søg på tværs i alle titler
 • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til engelsk

Se alle udgivelser til engelsk på shop.systime.dk.