UDGIVELSER TIL AP

Anmelderroste titler – Jeg er sprog

Jeg er sprog

iBog®: jegersprog.systime.dk

Jeg er sprog tilbyder en ny måde at tænke AP-undervisningen på, da der tages udgangspunkt i tekstforståelse som en naturlig overbygning på den sproglige analyse.

Jeg er sprog understøtter samspillet mellem AP-fagene, så AP-forløbet fremstår som ét samlet hele. Forfatterne præsenterer latin som et litterært sprog og bruger teksternes autenticitet til at motivere eleverne. Det betyder, at der udelukkende anvendes originale tekster både fra dansk, engelsk og latin.

Fås også som trykt bog.

Læs indlægget Brugerinddragelse skaber nye ideersystimeNYT.

ANMELDELSE:

Meget solid publikation til AP"

"Latin glider ind uden besvær og følger det overordnede program med de samme slags øvelser som dansk og engelsk [...]"

"[...] tilbage står indtrykket af en kommende, meget vellykket grundbog i AP"

★★★★★★ Gymnasieskolen, juni 2019

Anmelderroste titler – Ind i sproget STX

Ind i sproget – stx

indisprogetstx.systime.dk

I den nye udgave 2018 er der tilføjet en introduktion til læreren, stjernemarkering af de afsnit man kan tage senere i de enkelte fag og tilføjet nye opgaver blandt andet en om anmeldelser.

I iBogen er de vejledende løsningsforslag flyttet fra ajourPlus-området til efter de enkelte opgaver. De er kun synlige for validerede lærere og skal fungere som en hjælp til læreren.

Fås også som trykt bog.

ANMELDELSE:

Solid AP-håndbog for stx"

"[...] og hvad der glæder denne anmelder især, er, at eksemplerne tages fra dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk, afhængig af emne og øvelse selvfølgelig, men synsvinklen er åben over for de sprog, som eleverne møder i skolen og som turister."

"[...] bogen giver et solidt grundlag for behandling af sprog- og tekstarbejde i gymnasiets tre år, så at den altid kan bruges som opslagsbog og repetition gennem hele forløbet. Det er fint tænkt af forfatterne."

★★★★★☆ Gymnasieskolen, juni 2019

Se alle udgivelser til almen sprogforståelse på stx på shop.systime.dk.