Marketing – en grundbog i afsætning (B-niveau, A-niveau og grundforløb samlet i én iBog®)

iBog®: marketing.systime.dk

En grundig og velskrevet grundbog i afsætning, som er opdateret med ny teori og modeller. Aktuelle og praksisnære eksempler, cases og opgaver er integreret i materialet.

I forbindelse med reformen 2017 valgte vi at samle B- og A-niveau i én iBog®. Vi imødekom dermed et stort ønske fra både undervisere og elever. I materialet er det tydeligt for eleverne, hvornår de bevæger sig fra B til A vha. forskellige baggrundsfarver i udgivelsen.

Følg udviklingensystimeNyt

Marketing – grundforløb

Udgør en del af iBogen marketing.systime.dk

En kort udgivelse, der samler afsætnings bidrag til grundforløbet.

Faget og dets metode introduceres kort og appetitligt med mange praksisnære og aktuelle eksempler, øvelser og cases.

Marketing – grundforløb kan købes som selvstændig trykt bog på shop.systime.dk

Marketing B & A1

Udgør en del af iBogen marketing.systime.dk.

Med Marketing B & A1 får du en grundbog med den teori og de modeller, du har brug for i din undervisning i afsætning. Bogen rummer materiale målrettet mod B-niveau, som er identisk med første del af A-niveau.

Kan købes som selvstændig trykt bog på shop.systime.dk

Marketing A2

Udgør en del af iBogen marketing.systime.dk.

I Marketing A2 bliver stoffet udfoldet på A-niveau. Fx gennemgåes Pris til B-niveau i kapitel 18, mens A-niveau bygges ovenpå i kapitel 19 Pris i internationalt perspektiv – som altså kun findes i Marketing A2

Kan købes som selvstændig trykt bog på shop.systime.dk

iBog®: onlinemarketing.systime.dk
Fås også som trykt bog

Temaudgivelse som hjælper til at få styr på de grundlæggende begreber inden for online marketing.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: deleoekonomi.systime.dk
Fås også som trykt bog

Deleøkonomi – platformsøkonomi er en temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: toolbox.systime.dk
Kommer også som trykt bog.

Toolbox til afsætning er en værktøjskasse, der kort og præcist præsenterer afsætningsøkonomiske modeller og teorier.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: skriv.systime.dk
Fås også som trykt bog.

Skriv økonomisk er en tværfaglig opgavebog, der styrker elevernes skriftlige kompetencer og forståelse af de økonomiske kompetencer.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: virksomhedensverden.systime.dk
Fås også som trykt bog

Grundbog til erhvervsøkonomi C på stx, hf og htx. Bogen giver en anvendelsesorienteret indføring i de mest centrale teorier, fagbegreber og analysemodeller inden for alle kernestofområder i læreplanen fra 2017: Forretningsmodel, ledelse, organisation, økonomi, strategi og marketing.Store dele af stoffet kan også anvendes i andre merkantile fag, herunder erhvervscase og afsætning B.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: digitaldannelse.systime.dk
Fås også som trykt bog

Digital dannelse har fokus på de muligheder og dilemmaer som nye medier og teknologier fører med sig. Der er i alle kapitlerne lagt op til dilemmadiskussioner, så eleverne opnår digital dannelse på en aktiv måde. Udgivelsen indeholder mange aktuelle cases om fx virtuel reality, sociale medier, deleøkonomi, wearables og big data.

Følg udviklingensystimeNyt

Se alle udgivelser til afsætning på shop.systime.dk.

Din digitale fagpakke til afsætning – 15 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til afsætning