Nyheder

Af Anette Hansen, Anne-Marie Mehl Knudsen, Dan Albertsen og Martin Groh

iBog® ungleichheitindeutschland.systime.dk

Ungleichheit in Deutschland kigger på hvordan Tysklands økonomiske, industrielle lokomotiv drøner afsted, mens det er dem på første klasse, der nyder godt af det økonomiske opsving, og hvordan uligheden og aldersfattigdommen aldrig har været større.

Læs meresystimeNyt

Af Malene Fletcher Hansen, Marianne Høgsgaard og Anne Merete Frederiksen

iBog® sprungbrett.systime.dk

Sprungbrett er en ny tysk grammatik-iBog målrettet gymnasiets b-niveau.

Til hvert grammatisk emne er der korte grammatiske oversigter og videoinstruktioner (flipped classroom) med fokus på det funktionelle sprog.
De interaktive øvelser er inddelt i fire niveauer, som muliggør undervisningsdifferentiering. Desuden er adskillige øvelser møntet på typiske fejltyper i moderne elevtysk.

Læs meresystimeNyt

Af Heidi Wiwe Madsen og Sus Storgaard

iBog®: tyskbbogen.systime.dk

Tysk B er en ny grundbog til tyskfaget og dækker kernestoffet til B-niveau. Udgivelsen indeholder 7 kapitler med emner som Multikulturelles Deutschland, Terrorismus, Im Keller og Wirtschaftskrise – Wirtschaftswunder.

Hvert emne er bygget op på samme måde: Einstieg, Texte zum Thema, Lust auf mehr?, Deutsch sprechen, Deutsch schreiben og Ausstieg. derudover er der både grammatikvideoer og en omfattende Werkzeugkasten.

Læs meresystimeNyt

Andet til faget

Aus aktuellem Anlass

iBog®: ausaktuellemanlass.systime.dk

Med blikket rettet mod Tyskland, Schweiz og Østrig har udgivelsen fokus på de nye kompetencebegreber. Materialet indeholder mange kommunikative øvelser og har vægt på skriftlighed og progression. Teksterne vil være læst op af 'native speakers'.

Henvender sig til 2. og 3. g-niveau og udkommer i løbet af efteråret 2017.

Niemals vergessen

iBog®: niemalsvergessen.systime.dk

Udgivelsen er opdateret til reformens nye kompetencekrav samt fokus i tyskfaget på øget kommunikation og mundtlighed. Det betyder, at der vil blive tilføjet en række nye opgavetyper med fokus på at anvende kompetencebegreberne.

Tysk du kan tale

iBog®: tysktale.systime.dk

Træner et anvendelsesorienteret tysk gennem taskbaserede øvelser og har derfor fokus på at få eleverne til at bruge sproget aktivt og korrekt.

Tysk virksomhedskommunikation

iBog®: tyskvirksomhed.systime.dk

Udgivelsen arbejder målrettet med den globale kompetence. Desuden indeholder udgivelsen opgaver, hvor eleverne øver deres skriftlige kompetencer og forståelse af, hvilket sprog der bruges i forskellige professionelle forbindelser.

Fagpakke

Fagpakke til tysk
– adgang til 12 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til tysk

Se alle udgivelser til tysk på shop.systime.dk.