Projektarbejdet. Teknologi og teknikfag

Af Mette Møller Jeppesen, Lars Bo Henriksen, Henrik Worm Routhe og Rikke Slot Kristensen (red.)

iBog® projektarbejdet.systime.dk
Bog 147 sider

Projektarbejdet giver en række faglige og pædagogiske anvisninger på, hvordan man med en problemorienteret tilgang gennemfører det gode projektarbejde.

Et projekt er en afgrænset og målrettet proces, hvor samarbejde, problem, løsning og produkt er forbundne størrelser. Alle ingredienserne i projektarbejdet fra start til slut beskrives med både eleveksempler og praktiske anvisninger på gennemførelsen.

Projektarbejdet er også en lærebog som behandler begrebet teknologi. Gennem samarbejde og den kritiske vurdering af teknologiernes betydning kobles det etiske og samfundsmæssige med det konkrete og løsningsorienterede.

Kapitlerne er målrettet teknologifaget på htx, men kan anvendes bredt i al slags PBL og projektarbejde, herunder til teknikfag på htx.

Udgivelsen er udviklet i samarbejde mellem Aalborg Universitet og htx-skoler fra hele landet.

Problemer og teknologi

Af Peter Larsen
Klaus Marthinus Christensen (red.)

iBog® problemerogteknologi.systime.dk
Bog 3. udgave, 232 sider

Problemer og teknologi er revideret og opdateret i forhold til læreplanerne 2017 i faget teknologi på de gymnasiale uddannelser, niveau A, B og C.

Udgivelsen lægger vægt på fagets metoder og faglige indhold og er i forhold til de tidligere udgaver udvidet med en række opgaver.

Se alle udgivelser til teknologi på shop.systime.dk.