Byggeri og energi

Af Rikke Slot Kristensen

Tine Plöger (red.)

iBog® byggeriogenergi.systime.dk

Byggeri og energi – et teknikfag er skabt til at pirre elevernes nysgerrighed inden for byggebranchen. Grundbogen lægger op til at arbejde i problembaserede projekter. Den udfordrer eleverne til at skaffe viden og gennem projekter opnå erfaring med den iterative byggeproces.

Med bogen i hånden bliver eleverne vejledt og hjulpet gennem projekterne – uden at få svarene serveret.

Byggeri og energi – et teknikfag hjælper teknikfagets elever på vej i projekterne. Gennem relevante emner præsenterer bogen links, kilder og eksempler, så eleverne selv kan forme processen og finde de svar, der passer ind i netop deres projektarbejde.

Bogens tre hoveddele rummer:

  • Byggeprocessen
  • Byggeriets aktører
  • Projektarbejdet og eksamen

Byggeriets aktører har via bogens karriereinterview fået taletid:

- Hvad beskæftiger henholdsvis arkitekten og ingeniøren sig med?
- Hvordan samarbejder konstruktøren med arkitekten og ingeniøren?
- Hvordan styres byggeriet på byggepladsen, så den enkelte håndværker udfører arbejdet planmæssigt?

Ligeledes præsenterer byggeriets aktører mange spændende uddannelses- og jobmuligheder inden for byggebranchen.

Byggeri og energi – et teknikfag er gennem illustrationer og eksempler en bog, som eleverne kan bruge som guideline eller til opslag gennem deres arbejde i teknikfaget byggeri og energi.

Udgivelsen er målrettet teknikfaget byggeri og energi på htx og eux.

Digitalt design og udvikling

Af Rasmus Hvass-Raun

Andreas Dalsaa (red.)

iBog® ddu.systime.dk

Digitalt design og udvikling er en iBog®, der kan hjælpe undervisere og elever med at opnå et kompetencegivende og virkelighedsnært undervisningsforløb.

iBogen tager udgangspunkt i en arbejdsform, der bygger på principperne fra PBL (problembaseret læring), en iterativ udviklingsproces og projektarbejde. Den præsenterede arbejdsform inddrager fagets faglige mål og nøgletemaer som metoder til at underbygge elevernes forståelse for udviklingsprocessen af digitale produkter.

Det er målet, at underviseren kan anvende iBogen som værktøj til at facilitere en række projektforløb, hvor indholdet fra kapitlerne gradvist bliver inkorporeret i elevernes projektarbejde. Elevernes projektarbejde vil på den måde være omdrejningspunktet for underviserens anvendelse af iBogen, hvilket er med til at gøre indholdet praksisnært.

Derudover kan Digitalt design og udvikling hjælpe eleverne med at involvere sig i et virkelighedsnært scenarie, hvor dynamikken fra tanken om virkelighedens multidisciplinære team danner rammerne for elevernes læring. Eleverne bliver derfor præsenteret for et repertoire af kendte udviklingsorienterede roller og inddrages i projektforløbene ved at påtage sig en eller flere roller, som har nogle helt bestemte ansvarsområder undervejs i udviklingsprocessen.

Kompleksiteten af elevernes projektarbejde øges over tid, ved at underviseren inddrager flere roller og metoder fra fagets faglige mål og nøgletemaer, som i sidste ende giver eleverne kompetencer til selvstændigt at strukturere deres arbejdsproces.

Digitalt design og udvikling har flere indholdsmæssige overlap med fagene informatik, kommunikation og it, programmering og mediefag. Det betyder, at iBogen også kan anvendes til inspiration eller som udgangspunkt for faglige mål i andre fag.

Projektarbejdet. Teknologi og teknikfag

Af Mette Møller Jeppesen, Lars Bo Henriksen, Henrik Worm Routhe og Rikke Slot Kristensen (red.)

iBog® projektarbejdet.systime.dk
Bog 147 sider

Projektarbejdet giver en række faglige og pædagogiske anvisninger på, hvordan man med en problemorienteret tilgang gennemfører det gode projektarbejde.

Et projekt er en afgrænset og målrettet proces, hvor samarbejde, problem, løsning og produkt er forbundne størrelser. Alle ingredienserne i projektarbejdet fra start til slut beskrives med både eleveksempler og praktiske anvisninger på gennemførelsen.

Projektarbejdet er også en lærebog som behandler begrebet teknologi. Gennem samarbejde og den kritiske vurdering af teknologiernes betydning kobles det etiske og samfundsmæssige med det konkrete og løsningsorienterede.

Kapitlerne er målrettet teknologifaget på htx, men kan anvendes bredt i al slags PBL og projektarbejde, herunder til teknikfag på htx.

Udgivelsen er udviklet i samarbejde mellem Aalborg Universitet og htx-skoler fra hele landet.

Elektronik – fra komponent til mikrocontroller

Af Thorleif Bundgaard
John Ellekrog (red.)

iBog® elektronik.systime.dk

Elektronik tilbyder praktisk såvel som teoretisk læring inden for faget elektronik.

Udgivelsen spænder fra begynderniveau til det gymnasiale A-niveau. Elektronik er beregnet specielt til undervisningen i teknikfaget elektronik på htx.

Læs mere om udgivelser til teknikfag på shop.systime.dk