Vidensmønstre. Basal videnskabsteori i stx (Læreplan 2017)

Af Mads Rangvid, Torben Benoni, Thomas Svane Christensen, Anders Ølsgaard Larsen og Jan Maintz

iBog® vidensmoenstre.systime.dk
Bog 2. udgave, 152 sider

Vidensmønstre giver et nødvendigt og basalt videnskabsteoretisk begrebsapparat, der sætter eleverne i stand til selvstændig, tværfaglig refleksion over den viden, der opnås i de konkrete, tværfaglige samspil og den afsluttende SRP.

Hjælp til større skriftlige opgaver

Videoer giver hjælp og inspiration til arbejdet med opgaver og projekter, fx SRP.