EU på kryds og tværs

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

EU fylder meget i medierne, men det fylder faktisk også meget i vores hverdag, uden vi er særligt bevidste om det. En meget stor del af de love vi har i Danmark, og de forhold som vi lever under, er besluttet i EU. Derfor er det også vigtigt at vide, hvordan EU er bygget op, hvordan beslutninger bliver taget, og hvordan det påvirker vores hverdag.

Der er mange meninger om EU, og det er vigtigt både at tage stilling til sine egne holdninger og lytte til andres.

Arbejdet med EU kan tage udgangspunkt i mange problemstillinger. I dette forløb er der mulighed for både at arbejde snevert med EU og tilknyttede institutioner og mere bredt med sammenhæng til Danmark og konkrete problemstillinger, hvor EU spiller en rolle.

Du kan arbejde med EU både i Samfundsfag alene eller tværfagligt sammen med fx Engelsk eller Erhvervsfag.

Målgruppe: EUD / EUX

Fag: Samfundsfag - niveau E/D/C

Tid: Afsæt 6-8 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet EU på kryds og tværs kræver ingen deltagerforudsætninger

Kernestof:

iForløbet EU på kryds og tværs fokuserer på følgende faglige mål fra Samfundsfag:

  • Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter
  • Bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere
  • Indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information.

Læringsressourcer:

iForløbet EU på kryds og tværs peger ind i udgivelserne:

  • iSamf
  • EUropa på vej

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper