Rentabilitetsanalyse – Virksomhedsøkonomi

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Studieåret på EUX-merkantil

Fag: Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tid: Afsæt 5-6 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet Rentabilitetsanalyse er en introduktion og forudsætter ikke nødvendigvis, at eleverne har arbejdet med området tidligere.

Kernestof:

iForløbet Rentabilitetsanalyse fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Virsomhedsøkonomi B til merkantile eux-forløb:

  • Analyse af virksomhedens økonomiske udvikling

Læringsressourcer:

iForløbet Rentabilitetsanalyse peger ind i udgivelsen: Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018).

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.