Joe & the Juice (branding)

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Intro

Forløbet fokuserer på et kernestofområdet produkt – med særligt fokus på servicedyelser og branding.

Afhængig af hvilket niveau klassen befinder sig på, kan man afgrænse opgaven til at omfatte dele af det danske marked, hele det danske marked eller et eller flere specifikke markeder.

Forarbejde

iForløbet forudsætter, at eleverne har arbejdet med stofområdet produkt før, og iForløbet har til formål at repetere stofområdet.

Forløbet Forløbet består dels af selvstændig gennemgang eller repetition af stofområdet produkt og serviceydelser.
Opgave

Der indgår tre selvrettende quizzer i forløbet: en der afdækker elevens forståelse af teorien og en, der tjekker elevens forståelse af virksomhedscasen.

Herudover skal eleverne udarbejde en præsentation, som viser deres løsningsforslag til casespørgsmålene.

Opsamling/
feedback

Ved at bruge quizdeling kan du som lærer tjekke, at eleverne har løst quizzerne og svaret på spørgsmålene.

Du kan samle op til casebevarelsen i præsentationsform på forskellig vis: fremlæggelse på klassen, i matriksgrupper eller det kan tælle som en aflevering.