Cellebiologi og grundlæggende kemi

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Biologi C og kemi C. Forløbet kan benyttes som en del af Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), hvor man først har brugt 10 moduler til et introduktionsforløb om naturvidenskabelig metode. Forløbet kan efterfølges af forløbet Ølbrygning, der afsluttes med et projekt, og som giver et samlet forløb på 22 moduler.

Tidsforbrug: Dette forløb kan afvikles på ca. 11 moduler á 90 minutter.

Faglige mål: Forløbet er et tværfagligt forløb, der for biologi c dækker:

  • "cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser"

kemi c:

  • "kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer"
  • "grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning"
  • tildels"stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration"
  • "ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse"

med afsæt i mikroorganismer og ølbrygning. Eleverne kan arbejde innovativt, hvis de udarbejder deres egen opskrift på øl i de sidste moduler af forløbet.

I løbet af de 11 moduler (á 90 minutter) gennemgås det faglige stof via opgaver og forsøg.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • Systimes iBogsbibliotek (Biologibogen CogIsis Kemi C)
  • Andre hjemmesider

Didaktik: Forløbet kan bruges som en del af NV, og det kan med fordel efterfølges af forløbet Ølbrygning, der også er et tværfagligt forløb mellem biologi og kemi. Sættes de to forløb i forlængelse af hinanden har man et samlet forløb på 22 moduler.

Til hvert modul er der angivet en lektie. Der er opgaver samt forsøg i forløbet. Desuden findes der links til film mv. Arbejdet kan ske individuelt, i par og i grupper alt efter opgavens art.

3. modul: Print quizkortene og klip dem ud til timen.

5. modul: Forsøg med mikroskopi af celler.

6. modul: Forsøg med osmose. Kartofler skal medbringes.

9. modul: Print quizkortene og klip dem ud til timen.

11. modul: Forsøg med osmose.