Ølbrygning

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Biologi C og kemi C. Forløbet kan benyttes selvstændigt eller som sidste del af Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), hvor man først har brugt 10 moduler til et introduktionsforløb om naturvidenskabelig metode, herefter 11 moduler på forløbet Cellebiologi og grundlæggende kemi og til sidst dette forløb om ølbrygning (12 moduler).

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 12 moduler á 90 minutter. Herefter kan følge 3-4 moduler med evalueringer, hvis man bruger forløbet i NV.

Faglige mål: Forløbet er et tværfagligt forløb, der for biologi c dækker:

  • "mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer"
  • "enzymer: overordnet opbygning og funktion"
  • "biokemiske processer: respiration og gæring"

kemi c:

  • "kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer"
  • tildels"stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration"

med afsæt i ølbrygning. Eleverne kan arbejde innovativt, hvis de udarbejder deres egen opskrift på øl i de sidste moduler af forløbet.

I løbet af de 12 moduler (á 90 minutter) gennemgås det faglige stof via opgaver og forsøg.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • Systimes iBogsbibliotek (Biologibogen CogIsis Kemi C)
  • Andre hjemmesider

Didaktik: Til hvert modul er der angivet en lektie. Der er opgaver samt forsøg i forløbet. Desuden findes der links til film mv. Arbejdet kan ske individuelt, i par og i grupper alt efter opgavens art.

14. modul: Medbring molekylsæt samt smagseksempler på mono-, di- og polysakkarider.

15.+16. modul: Forsøg med sukkeromsætning hos gær.

17.+ 18. modul: Forsøg med spytamylase.

19.-22. Ølbrygningsprojekt. Her arbejder eleverne med deres eget ølbrygningsprojekt. Der skal derfor indkøbes materialer til dette. Se desuden Beerzymes materiale og undersøg programmet BeerCalc.

Hvis der er tid, er det oplagt at besøge et mikrobryggeri som oplæg til ølbrygningen.

Øllet kan tappes på flasker efter 2-6 uger. Brug evt. dette som en anledning til et klassearrangement med ølsmagning.