Sidens indhold

Liv

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Biologi C og fysik C.

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 9 moduler á 90 minutter. Herefter kan følge 1 modul med fremlæggelse af projekter.

Faglige mål: Forløbet er et tværfagligt forløb, der for biologi c dækker

  • "overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler"
  • "biokemiske processer: fotosyntese og respiration"(dog ikke gæring).

For fysik c dækkes store dele af bekendtgørelsens

  • "Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede"

Med afsæt i Universets og livets dannelse arbejder eleverne med kernestof fra biologi og fysk. Det sker både gennem faglig læsning, forsøg, opgaveløsning og projektarbejde.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • Systimes iBogsbibliotek (Biologibogen C, Biologibogen, BioaktivatorogFysik C bogen)
  • Andre hjemmesider

Didaktik: Til hvert modul er der angivet en lektie. Der er opgaver samt forsøg i forløbet. Desuden findes der links til film mv. Arbejdet kan ske individuelt, i par og i grupper alt efter opgavens art.

Forløbet kan benyttes som en del af Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), hvis det fx udvides med fotosyntese, respiration og gæring (biologi) og energi med særligt fokus på kemisk og termisk energi (fysik). Her kan man fx undersøge brændværdien for forskellige makronæringsstoffer og lave forsøg med fotosyntese og respiration.