Sidens indhold

Grupper

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Psykologi C- og B-niveau. Ved C-niveau kan den afsluttende feltundersøgelse udelades.

Tid: Ca. 7 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Eleverne introduceres til helt centrale begreber i socialpsykologien. Det kan med fordel efterfølges af eksempelvis et forløb om ondskab. Forløbet kræver, at eleverne på forhånd har et kendskab til fagets metoder og er trænet i at læse psykologiske undersøgelser.

Faglige mål: Jf. læreplanerne fra 2017 skal eleverne lære at "vurdere betydningen af sociale [...] faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger”, og fagets kernestofområde dækker bl.a. over "social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion samt social indflydelse", hvilket forløbet netop omhandler.

Endvidere skal elever på B-niveau ”demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser".

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere iBøger i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: Materialet lægger op til klasseundervisning, herunder par- og gruppearbejde. I forløbet indgår både videnstilegnelse, diskussion, feltarbejde og fremlæggelse.