Forskningsmetoder og kritiske overvejelser

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Psykologi C- og B-niveau

Tid: Ca. 5 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Forløbet kan med fordel anvendes som et opstartsforløb, der introducerer til fagets metoder og klæder eleverne på til at arbejde med og forholde sig kritisk til psykologisk forskning.

Faglige mål: Jf. læreplanerne fra 2017 skal eleverne lære at " redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser”, samt at ”redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden".

I forløbet arbejder vi netop med fagets forskningmetoder og træner elevernes begrebsapparat og kritiske sans.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere iBøger i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: Materialet lægger op til klasseundervisning, herunder par- og gruppearbejde. I forløbet indgår både videnstilegnelse, diskussion og fremlæggelse. Endvidere er der et element af digital dannelse og innovativ tænkning.