Fra Mellemøsten til Vesten – religion og samfund

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Religion C, B og kultur- og samfundsgruppen.

Tid: Ca. 8 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Forløbet kan f.eks. ligge i forlængelse af undervisning i kristendom og islam og har et tværfagligt perspektiv. På et C-niveau-hold vil det være oplagt at vælge enkeltmoduler.

Faglige mål: Jf. vejledningen 2017 skal eleverne lære at "karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter."

I forløbet arbejder vi med emnet religion og politik i Mellemøsten med udblik til Vesten. Vi inddrager religionsfaglige teorier af bl.a. Robert N. Bellah, Ninian Smart og Bruce Lincoln samt materiale fra jødedom, kristendom og islam med både indefra og udefra vinkler.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere iBøger i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring og tværfagligt samarbejde. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.

Til alle moduler er der opgaver, som også kan angive læseformål ved lektiegivning. Materialet lægger op til klasseundervisning, herunder par- og gruppearbejde, bl.a. i to miniprojekter. I forløbet indgår både videnstilegnelse og diskussion, og der er såvel en mundtlig som en skriftlig dimension. Endvidere er der et element af digital dannelse, og i miniprojekterne lægges op til innovativ tænkning og handling.

Materialet kan indgå i tværfaglige forløb.