International politik med fokus på Mellemøsten

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Samfundsfag på A-niveau.

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 7 moduler á 90 minutter.

Faglige mål: Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne skal blive i stand til at, “forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system” med afsæt i de seneste ti års udvikling i Mellemøsten. Forskellige begreber og teorier om international politik bruges til at forklare væsentlige begivenheder og udviklingstendenser i en region, der påvirker os politisk og kulturelt som sjældent før. Aktuelle begivenheder som fx konflikter og samarbejde i og mellem stater – i og udenfor regionen – er integreret i arbejdet med målet.

I løbet af de syv lektioner (á 90 minutter) indsamles og bearbejdes dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere alvorlige og aktuelle problemstillinger, der forudsætter forståelse for de mekanismer, der ligger bag konflikterne i Mellemøsten – og de strukturelle betingelser i det internationale system, der gør konflikterne så vanskelige at løse.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • Systimes iBibliotek (International PolitikNU og Verden og den arabiske udfordring)
  • Andre hjemmesider
  • Google Docs.

Didaktik: iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring og tværfagligt samarbejde. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.

Til alle lektioner er der angivet et fagligt formål, en lektie samt oplæg, opgaver og nedlæg. Materialet lægger op til klasseundervisning, hvor der gøres brug af både individuelt arbejde og gruppearbejde med videnstilegnelse og diskussion.