Mellemøstens problemer – og historiske arv

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Dette forslag til et forløb retter sig primært mod elever i 3.g eller 2.hf.

Det vil ubetinget være en fordel, hvis eleverne i forvejen er blevet introduceret til den islamiske religion.

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 8 moduler a 90 minutter.

Faglige mål: Forløbet tager sigte på at give eleverne en dybere indsigt i det historiske forløb, der ligger bag den aktuelle situation i Mellemøsten og en forståelse af de komponenter, der indgår i de grundlæggende konflikter. Det dækker dermed en række af de faglige mål i faget historie, hvor eleverne skal kunne

  • reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
  • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

Læringsressourcer: Forløbet indeholder fremstilling, kilder, videoklip og synspunktmateriale, alt sammen hentet fra Systimes iBibliotek.

Didaktik: iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring og tværfagligt samarbejde. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.

Til alle sider er der angivet forslag til elevopgaver, der kan anvendes i såvel mundtligt som skriftligt arbejde, til individuelt arbejde eller gruppeopgaver. I slutningen af forløbet er indlagt nogle relevante quizzer, der kan inddrages på tidspunkter, læreren finder det relevant.