Hvorfor ny definition af et kilogram?

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Fysik på B- eller A-niveau (men vil også kunne laves på C-niveau - brug da de tilsvarende afsnit i FysikCbogen).

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 2 moduler á 90 minutter.

Faglige mål:

-kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

-kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Forudsætninger: Forløbet kan laves helt i starten af fysikundervisningen som en del af introduktionen til fysik (så vil fokus være på, hvorfor præcise enheder er vigtigt) - eller senere, hvor eleverne vil kunne forstå lidt mere omkring den nye kg-definition.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • FysikABbogen 1 iBog
  • Veritasium
  • tv2

Didaktik: Forløbet veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Det afsluttende produkt er en videoproduktion.