The Windrush Generation

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: stx, hf, hhx

Fag:

  • Engelsk
  • (Samfundsfag) kan inkluderes med integrationsteorier, statistik omkring antallet af immigranter fra Caribien

Tid:

Afsæt ca. 8 lektioner til forløbet alt efter lektionslængde.

Niveau/placering:

Slutningen af 1.g, 2g

Der øves både stx a og b skriftlige øvelser i forløbet.

Kernestof/faglige mål:

  • Væsentlige historiske og samfundsmæssige forhold i UK med fokus påUK and Empire
  • Genremæssig variation - skønlitteratur, digte, sagprosa, artikler
  • Kildekritik og kildesøgning

Læringsressourcer:

iForløbet The Windrush Generation peger ind i følgende udgivelser:

  • Worlds of English
  • The English Handbook
  • Departures

Lessons 1-2:

Her kan du måske få glæde af: https://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/people-nation-empire/caribbean-voices.

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der lægger op til kollaborativ læring og tværfagligt samarbejde. Det er muligt for dig at tilpasse forløbet ved at slette elementer. På den måde kan du få forløbet til at passe lige præcis til dig og dine elever.