Perspektiver på folketingsvalget

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Samfundsfag på C- og B-niveau

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 8 moduler á 90 minutter.

Faglige mål: Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne skal blive i stand til at, anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå - med udgangspunkt i det politiske landskab, som det fremstår i folketingsvalget 2019.

I forløbet bruger eleverne viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.

Kernestoffet indgår med modeller, øvelser og teorier om:

  • politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

  • politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd

  • demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

I arbejdet med kernestoffet sammenligner og forklarer eleverne sociale og kulturelle mønstre og ser på politikområder som integration, indvandring, ulighed og miljø.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • Systimes iBogsbibliotek (SamfNU C og SamfNU B)

  • Andre hjemmesider

  • Googledocs

Didaktik: Til alle lektioner er der angivet et fagligt formål, en lektie samt oplæg, opgaver og nedlæg. Materialet lægger op til klasseundervisning, hvor der gøres brug af både individuelt arbejde og gruppearbejde med videnstilegnelse og diskussion.

Download skema til lektionsplan.