Kommunikation i den digitale tidsalder

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Psykologi B- og C-niveau. På C-niveau kan det afsluttende feltarbejde eventuelt udelades.

Tid: Ca. 6 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Forløbet kræver, at eleverne på forhånd har et kendskab til fagets metoder og er trænet i at læse psykologiske undersøgelser. Endvidere er det en fordel, hvis eleverne har stiftet bekendtskab med socialpsykologisk teori om grupper herunder begreber som eksempelvis gruppepolarisering forinden.

Faglige mål: I læreplanerne fra 2017 angives der, at "I psykologi arbejdes der med elevernes digitale dannelse”. Fagets kernestofområde dækker endvidere bl.a. over "kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier" samt "digitale [...] forholds betydning for læring", hvilket forløbet netop omhandler.

Endvidere skal elever på B-niveau ”demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser".

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere iBøger i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: Materialet lægger op til klasseundervisning, herunder par- og gruppearbejde. I forløbet indgår både videnstilegnelse, diskussion, feltarbejde og fremlæggelse. Forløbet bidrager i høj grad til elevernes digitale dannelse.