Identitet, personlighed og karrierelæring

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Psykologi C- og B-niveau.

Tid: Ca. 4 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Forløbet kræver, at eleverne på forhånd har et basalt kendskab til fagets metoder og er trænet i at læse psykologiske undersøgelser. Forløbet kan med fordel ligge i forlængelse af et forløb om barndommen eller som optakt til et længere forløb om personlighed.

Faglige mål: Jf. læreplanerne fra 2017 skal psykologi B og C være med til at udvikle eleverne "karrierekompetencer" samt give eleverne "en bevidsthed om traditioner for erkendelse og viden som forberedelse på at kunne foretage et selvstændigt uddannelses-og karrierevalg”, og fagets kernestofområde dækker bl.a. over "selv, identitet og personlighed", hvilket forløbet netop omhandler.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere iBøger i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: Materialet lægger op til klasseundervisning, herunder par- og gruppearbejde. I forløbet indgår både videnstilegnelse, informationssøgning, diskussion, kreative skriveøvelser, interviewøvelse (mini-feltarbejde) og fremlæggelse.