Perception og hukommelse

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Psykologi C- og B-niveau.

Tid: Ca. 5 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Eleverne introduceres til helt centrale begreber inden for kognitionspsykologien. Forløbet kræver, at eleverne på forhånd har kendskab til fagets metoder og er trænet i at læse psykologiske undersøgelser.

Faglige mål: Kognitionspsykologi er et af fagets kernestofområder. Jf. læreplanerne fra 2017 skal undervisningen beskæftige sig med bl.a. "hukommelse" og "perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen", hvilket forløbet netop omhandler.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere iBøger i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: Materialet lægger op til klasseundervisning, herunder par- og gruppearbejde. I forløbet indgår både videnstilegnelse, diskussion, mini-feltarbejde og fremlæggelse.