Bølger, lyd og lys

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Fysik på C-niveau (men kan også laves på B- eller A-niveau - brug da de tilsvarende afsnit i FysikAbbogen 1).

Tidsforbrug: Forløbet kan afvikles på ca. 5 moduler á 90 minutter.

Faglige mål: I forløbet arbejder eleverne med eksperimentelle kompetencer (beskrive og udføre eksperimenter samt præsentere eksperimentelle resultater).

Kernestof: Lyd og lys

-grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart

-fysiske egenskaber ved lyd og lys.

Forudsætninger: Eleverne skal have hørt kort om de grundlæggende begreber for harmoniske bølger samt have erfaret, at lys og lyd kan danne interferens. Det kan fx sikres ved 1-2 modulers klasseundervisning i

3. Bølger, lyd og lys

3.1 Bølger

3.2 Interferens

eller tilsvarende.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra:

  • FysikCbogen iBog
  • Andre hjemmesider
  • Google Docs

Didaktik: I forløbet arbejder eleverne i grupper med planlægning og udførelse af eksperimenter samt dokumentation/præsentation af resultater. Grupperne arbejder med forskellige eksperimenter, men alle grupper dækker læreplanens krav (se ovenfor). En central del af forløbet er, at hver gruppe giver feedback på en anden gruppes skriftlige produkt.