På vej mod folketingsvalg

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUX

Fag: Samfundsfag

Dette iForløb er udviklet til samfundsfag C på EUX og kan bruges i forbindelse med et folketingsvalg eller som et forløb i kerneområdet Politik.

Tid:

Forløbet består, bortset fra opgave 3, som er en gruppeopgave, af korte opgaver, der kan løses i vilkårlig rækkefølge eller undlades. En del af opgaverne er quizzer, andre egner sig til fælles gennemgang på klassen.

Opgave 3 er en gruppeopgave. Hvor meget tid der skal bruges, afhænger af elevernes forudsætninger og engagement.

I nogle af opgaverne i forløbet er der Vidste du? Vidste du?, egner sig til korte diskussioner på klassen eller med sidemanden om emner i relation til forløbet.

Elevforudsætninger:

Forløbet henvender sig både til elever, der tidligere har arbejdet med politik, og som derfor måske ikke behøver at repetere de kapitler i iSamf, der linkes til, og elever der ikke har har arbejdet med politik før.

Kernestof:

1. Politik

a. Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra centrale politiske ideologier.

Læringsressourcer:

iForløbet peger ind iSamf, og der udover skal der findes supplerende oplysninger på internettet.

Didaktik:

Opgaverne er korte, bortset fra opgave 3, som er en gruppeopgave, og der kan veksles mellem forskellige arbejdsformer.

Forløbet kan løbende suppleres med aktuelt stof om valget og klassediskussioner.