Livets overgange

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

I forløbet skal vi undersøge, hvordan vigtige overgange i livet håndteres i forskellige religioner. Det drejer sig om

 1. Barnets indlemmelse i det religiøse fællesskab
 2. Barnets overgang fra barn til voksen
 3. Døden

Forløbets formål er at belyse forskelle og ligheder i måden, som man i religionerne håndterer overgangen på. Vi vil have et særligt fokus på ritualernes strukturer og deres mytiske baggrund.

Forløbet indeholder opgaver inden for

 • tekstanalyse
 • interviews
 • innovation

Der arbejdes i forløbet med følgende religioner: Jødedom, kristendom, islam, buddhisme samt ateisme

Bemærk, at lektionerne er lektiefrie.

Målgruppe: Religion C

Tid: 5-6 moduler

Elevforudsætninger: Ingen.

Faglige mål:

"anvende elementær religionsfaglig terminologi"

"redegøre for grundlæggende sider ved kristendom"

"redegøre for væsentlige sider ved islam"

"karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber"

"karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter"

Læringsressourcer:

 • Begrebsnøglen
 • Religionsportalen
 • Kristendom - Tro og praksis
 • Religionernes verden på video
 • Kultur og samfund
 • Buddhisme – introduktion og tekster
 • samt hjemmesider