Kristendom i USA

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

I forløbet undersøger vi kristendommens rolle i USA vha. samfundsfaglige og religionsfaglige metoder. Vi tager afsæt i religionssociologen Phil Zuckermans sammenlignende studier af religiøsiteten i USA og Danmark. Zuckerman præsenterer seks faktorer, der kan forklare, hvorfor amerikanerne generelt set er mere religiøse end skandinavere. Vi vil i forløbet undersøge disse faktorer og vurdere, hvorvidt de kan bruges som forklaringsramme.

I forløbet har vi fokus på tilegnelse og brug af sociologiske teorier, f.eks. deprivations-, socialisations- og rational choice teori.

Vi analyserer forskelligartet materiale i forløbet. Bl.a. videoer, reklamer, statistik og taler. Forløbet indeholder en innovativ opgave, som kan bruges, som en opsamling.

Forløbet kan bruges som forberedelse til SRP, hvor netop fokus og metode er i fokus.

Målgruppe:

  • Religion C og B
  • Tværfagligt samarbejde med historie, samfundsfag og engelsk.
  • SRO-forløb med engelsk eller samfundsfag.

Tid:

8 moduler. I kan vælge at bruge hele forløbet eller udvælge lektioner.

Elevforudsætninger:

Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger. Vær dog opmærksom på, at der skal analyseres engelsksprogede hjemmesider, og at der er 20-25 min. lektier til næsten hver lektion. Forløbet kan ligge i forlængelse af undervisningen i kristendom som et globalt perspektiv eller være del af et tværfagligt forløb om USA sammen med engelsk eller samfundsfag. Skal holdet på studietur til USA, vil forløbet være oplagt at anvende som optakt.

Faglige mål:

Udover at opfylde mange af målene for undervisningen i kristendom opfylder forløbet også følgende punkter fra læreplanen 2017:

"Fagets perspektiv er globalt"

"Karakterisere og analysere forskelligartet materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber" - herunder "Internettet og andre elektroniske medier skal inddrages som kilde til religioner og religionsfaglige problemstillinger"

"Religion C er omfattet af de generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til at arbejde med studieretningsforløbet."