Religionshistorie

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbet giver eleverne overblik over den formative periode, den historiske udvikling og de centrale forestillinger i jødedom, kristendom, islam og buddhisme.

Forløbet kan bruges på religion C som en introduktion til religionerne i starten af skoleåret, som repetition i slutningen af skoleåret eller som genopfriskning efter sommerferien i starten af et religion B- forløb.

Målgruppe: Religion C og B

Tidsforbrug: 6 lektioner à ca. 90 min.

Faglige mål og kernestof: Forløbet giver elevene indsigt i grundlæggende sider ved jødedom, kristendom, islam og buddhisme, herunder religionernes formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i dansk og international sammenhæng.

Forløbet træner elevernes evne til at disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi.

Læringsressourcer: Forløbet anvender materialer fra følgende iBøger: "Grundbog til religion C", "Buddhisme - introduktion og tekster", "Kampen for det gode samfund", "Kultur og samfund" og "Begrebsnøglen til religion"

Didaktik: Forløbet er lektiefrit, opgavebeskrivelserne er henvendt til eleverne, og læreren kan lade nogle eller alle forløbets lektioner afvikle som virtuel undervisning, som projektarbejde eller andre former for selvstændigt arbejde.