Døden og efterlivet

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Med udgangspunkt i forestillinger og ritualer forbundet med døden, begravelsen og efterlivet, arbejder eleverne i dette forløb med kristendom, islam og buddhisme.

Forløbet kan indgå som et af flere fænomenologiske forløb, der tilsammen dækker de faglige mål og kernestof.

Forløbet kan desuden bruges til at indtroducere de tre religioner i starten af skoleåret eller som repetition af de tre religioner i slutningen af skoleåret.

Der anvendes teorier og metoder, og forløbet kan derfor anvendes til religion B.

Målgruppe: Religion C og B på STX og HF.

Tidsforbrug: 6 lektioner à ca. 90 min.

Faglige mål og kernestof: Forløbet giver eleverne indsigt i grundlæggende sider af kristendom, islam og buddhisme og træner dem i at redegøre for dette.
Forløbet anlægger en kompartiv og fænomenologisk tilgang, der træner elevernes anvendelse af religionsfaglig termenologi.
Forløbet indeholder feltarbejde, som eleverne kan foretage individuelt eller gruppevis.

Læringsressourcer: Forløbet anvender materialer fra følgende iBøger: "Begrebsnøglen", "Grundbog til religion C", "Buddhisme - introduktion og tekster" samt "Romerrigets historie - fremtillinger og kilder".

Didaktik: Forløbet er lektiefrit, opgaverbeskrivelserne henvendt til eleverne, og læreren kan lade nogle eller alle forløbets lektioner afvikle som virtuel undervisning, som projektarbejde eller andre former for selvstændigt arbejde.

De metoder og teorier, der introduceres i starten af forløbet, inddrages løbende i opgaver.