Henrik Ibsen: Et dukkehjem som værklæsning

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Dansk A-niveau. 2.-3.g.

Tid: Ca. 6 moduler á 90 minutter.

Elevforudsætninger: Eleverne har færdigheder i tekstanalyse samt basalt kendskab til pragmatik (sproghandlingsteori). Kendskab til anden litteratur fra det moderne gennembrud er en fordel, men ikke en nødvendighed.

Faglige mål: Jf. vejledningen 2017. Forløbet understøtter primært følgende faglige mål:

  • analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
  • demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
  • demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
  • demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder

I forløbet arbejder vi med Henrik Ibsens drama Et dukkehjem som værklæsning med perspektiv til både samtid og nutid.

Læringsressourcer: Materialet er hentet fra flere værker i Systimes iBogsbibliotek samt andre hjemmesider.

Didaktik og lærerrolle: Til alle moduler er der opgaver, som bl.a. kan angive læseformål ved lektiegivning. Materialet lægger op til klasseundervisning, par- og gruppearbejde samt kreative og innovative øvelser. Her er foreslået emner til 7 grupper, men det kan naturligvis ændres. I forløbet indgår både videnstilegnelse og diskussion, og der er såvel en mundtlig som en skriftlig dimension. Eleverne kan i dele af forløbet arbejde helt selvstændigt med opgaverne

Afpas forløbet efter den tid, der er til rådighed. Det er struktureret som "FØR-UNDER-EFTER" læsning af værket.

FØR: Læseformål i form af "skyg" person eller miljø. Arbejde med baggrundsstof i matrixgruppefremlæggelser. En lille lydfortælling om stykkets skandalepotentiale kan indgå som appetizer.

UNDER: Gruppearbejde med grundig analyse og fortolkning af selve teksten. Her er indlagt nogle kreative benspænd, så der bliver variation i fremlæggelserne på klassen.

EFTER: Perspektivering til TV-serien Skam eller andre værker. Debat af stykket kan også afslutte forløbet, f.eks. med udgangspunkt i Mads- og Monopolet-dilemmaer eller taleskrivning. Desuden foreslår vi i forbindelse med evaluering en innovatiov opgave, hvor eleverne reflekterer over, hvordan man bedst gør stykket interessant og relevant i dag.

Materialet kan indgå i flerfaglige forløb, f.eks. med perspektiver til fremmedsprog, drama eller historie.

Omfang: ca. 70 sider, heraf Et dukkehjem 58 tekstsider.