Multikulturalisme

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Filosofi C og måske B. Hvis eleverne har religion, vil det være meget oplagt at fagene arbejder sammen om forløbets afsluttende projekt om multikulturalisme.

Tidsforbrug: 3 moduler à 90 min.

Faglige mål, filosofi C:

  • identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter

  • indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier

  • demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi

  • demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling

  • forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner

Derudover træner forløbet elevernes globale kompetencer ved at give eleverne et begrebsapparat til at forholde sig til livet i et multikulturelt samfund.

Læringsressourcer:

Materialet til forløbet er Grundbog til filosofi - Mennesket i verden. Øvrigt materiale ligger i en google-mappe og kan tilgås gennem links.

Didaktik:

Forløbet er opbygget som en projektafslutning om multikulturalisme på et traditionelt filosofi-forløb om politisk filosofi. Forløbets modulplan kan tilpasses af den enkelte lærer. Der er forslag til ekstra øvelser til emnet om multikulturalisme, som kan tilvælges.