Det faglige indhold i screeningsværktøjet til FGU er bl.a. udarbejdet af vores dygtige forfattere Susanne Djurhuus, Line Märcher Ottosen og Per Bengtson.

Screening – FGU er et værktøj, som lærere og vejledere kan bruge til at evaluere elevernes faglige niveau bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af elevens individuelle forløbsplan. Derudover kan værktøjet afdække specifikke vanskeligheder som ordblindhed og talblindhed.

Elevernes styrker og svagheder testes online, og resultaterne kan ses med det samme.

Screening – FGU indeholder screening til:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Matematik
  • Læsning og stavning (ordblindhed)
  • Matematikvanskeligheder (talblindhed)

Materialet er udviklet af erfarne lærere, læsevejledere og matematikvejledere på baggrund af allerede eksisterende, afprøvet screeningsmateriale.

Gratis prøveadgang til Screening blandt lærere og vejledere

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet inden evt. køb, eller hvis du bare vil orientere dig i materialet.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.