Innovation og samfund

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

 • Samfundsmæssige forhold: Innovations betydning på samfundsniveau
 • Samfundsmæssige forhold: Faktorer der fremmer og hæmmer innovation nationalt og globalt

Faglige mål

 • Eleven skal kunne afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.
 • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed.
 • Eleven skal kunne kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil med andre fag.

Centrale teorier og modeller

 • BNP og velstand
 • Måling af innovationsaktiviteter
 • Faktordrevne, effektivitetsdrevne og innovationsdrevne økonomier
 • Porters diamantmodel
 • Velfærdsstat og konkurrencestat

Omfang

 • 6-8 timer a 60 min

Grad af elevautonomi

 • Lav/mellem