Socialt entreprenørskab – X-perimentet

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Værditilbud og værdiskabelse
 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Forretningsmodeltyper
 • Kreativitet og idégenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
 • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger
 • Tendenser og aktualitet: Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller

Faglige mål

 • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
 • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
 • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed

Centrale teorier og modeller

 • Entreprenørskab
 • Socialt entreprenørskab
 • Forretningsmodeller

Omfang

 • 6-8 timer a 60 min

Grad af elevautonomi

 • Lav/mellem