Grundforløb: Introduktion til innovationsfaget

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbet dækker over 2 – 4 lektioner. De 3 dele fungerer hver for sig og er tiden knap, kan del 2 udelades.

Del 1

Afsæt 30 min til opgave 1 og 2.

Opgave 1 – 4 : Sangen kan give en god debat, om hvad der hæmmer og fremmer kreativitet og innovativ tilgang. Se på fordele og ulemper for den lille dreng – og for samfundet ved at han gør som der bliver sagt.

Debatten kan fx relatere til to centrale mål med undervisningen i innovation, der kræver foretagsomhed eller handlekompetence og mod til at gå nye veje:

  • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
  • Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling

Del 2

Til denne del inviteres tidligere innovationselever.

Del 3

Her forudsættes at eleverne er introducerede til en række begreber (se opgaven), enten på forhånd eller løbende i forbindelse med de enkelte delopgaver.