Grundforløb: Foretagsomhed og innovation

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Varighed:

1 blokdag + to moduler placeret en af de følgende dage. De to ekstramoduler ligger på begge sider af en frokostpause.

Praktiske forhold:

Der skal træffes aftale med kantinen og et bord skal opstilles for hver gruppe. Det skal afklares, om eleverne skal have adgang til el, og om der er begrænsninger mht. hvad de må. Det er fx en overvejelse, om eleverne må få sponsoreret materialer.

Del 1

Grundforløbseleverne introduceres kort til innovationsfaget og blokdagen.

Grupper dannes.

Del 2

Eleverne introduceres til effectuation uden at have læst detaljeret om denne form for innovationsproces. Elevernes egne kompetencer og foretagsomhed kommer i spil.

Del 3

Eleverne arbejde med ideudvikling. Det kan være en fordel med en stram tidsplan for ideudviklingsforløbet. Det giver ofte en mere effektiv og fokuseret proces.

Del 4

Messen planlægges. Eleverne skal have mulighed for at gå ud af skolen. De skal opfordres til selv at finde løsninger (uden for meget hjælp fra læreren).

Del 5

Evaluering. Hvis der er tid, er det værdifuldt at samle op og reflektere, mht. egene kompetencer, udfordringer og arbejdet med faget innovation.