Intraprenørskab og strategi

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Forretningsmodeltyper
 • Behov og muligheder: Marked, kunder og brugere
 • Samarbejde og organisering: Netværk og interessenter
 • Samarbejde og organisering: Kommunikation
 • Kreativitet og idégenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
 • Kreativitet og idégenerering: Innovationsprocesser
 • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger
 • Tendenser og aktualitet: Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller

Faglige mål

 • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
 • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
 • Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling
 • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed
 • Eleven skal kunne kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil med andre fag
 • Eleven skal kunne anvende digitale redskaber til at fremme innovationsprocessen

Centrale teorier og modeller

 • Entreprenørskabform
 • Konkurrencestrategi
 • Evne til innovation
 • Innovationsstrategi
 • Forretningsmodel
 • Kunder og eller brugere
 • Top down- eller bottom up-processer
 • Administrativ eller entreprenant ledelse
 • Et konkret eksempel på en innovationsproces i virksomheden
 • Go to market-strategi

Omfang

3 - 4 uger med 2 moduler om ugen

Placering i forløbet: Sidst på forløbet i innovation B

Grad af elevautonomiHøj. Eleverne skal selv kontakte lokale virksomheder, som de skal besøge og de skal selvstændigt kunne udvælge og anvende relevant teori.

Tips

Det tager tid, at lave aftaler. Det er derfor en fordel, hvis projektet præsenteres en måned før opstart, for at sikre at alle grupper har lavet aftaler med en virksomhed eller organisation.

Det er en fordel, at eleverne har arbejdet med alle de nævnte teoriområder på forhånd.

Forkort evt. forløbet ved at udelade del 3 og 4.