Hvad er kultur?

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD / EUX

Fag: Dansk, engelsk, samfundsfag og erhvervsfag

Tid: Afsæt 8-12 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger: iForløbet Kultur kræver ingen deltagerforudsætninger.

Kernestof: iForløbet Kultur fokuserer på faglige mål fra alle involverede fag og giver særligt mulighed for at arbejde tværfagligt.

Læringsressourcer: iForløbet Kultur peger ind i udgivelserne:

  • iSamf
  • iDansk
  • Engelsk til EUD/EUX
  • Erhvervsfag
  • Kultur på arbejde
  • KulturNU
  • Fornyet fokus på kultur

Didaktik: iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.