USF – Intro – Fælles

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

 • Inden du deler forløbet med eleverne, kan du slette de elementer i iForløbet med kompetencer, der ikke er relevante for målgruppen, fx USF Event
 • USF Intro - fælles kan med fordel præsenteres for eleverne 14 dage før opstart af USF1. Herved får eleverne tid til at opsøge virksomheder og finde deres USF-partnere
 • Eleverne kan med fordel præsenteres for lokale virksomheder, der varetager arbejdsopgaver indenfor den valgte uddannelsesretning. Eventuelt i forbindelse med Gruppeopgaven: Find lokale virksomheder.
 • Bemærk: Elevens valg af USF-partner er meget vigtig, da eleven skal arbejde med både B2B- og B2C-markederne. En virksomhed med aktiviteter inden for såvel B2B som B2C er optimal. Alternativt kan det være nødvendigt at indgå to USF-partner-aftaler.
 • Pakken af IForløb består af flere dele:
  • USF1 - Handel og Detail
  • USF2 - B2B
  • USF3 - B2C
  • USF4 - Web og markedsføring
  • Grundforløbsprøven - Handel
  • Grundforløbsprøven - Detail
 • Iforløbet USF1 - Handel og Detail indeholder opgaver målrettet B2B- og B2C-markedet.
 • Som dokumentation gemmer eleven sine opgavebesvarelser i en portfolio fx Padlet.
 • Elevens portfolio anvendes i den løbende evaluering af elevens opgavebesvarelser og indgår i den afsluttende standpunktsbedømmelse.
 • Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål jævnfør Retsinformation om erhvervsuddannelser
 • Ved fagets afslutning afholdes en grundforløbsprøve