På Horsens Statsskole screener de hvert år mere end 300 elever og arbejder målrettet på at hjælpe de elever, som har specifikke matematikvanskeligheder.

I videoerne fortæller Signe Stougaard og Louise Pold Kruse, der begge underviser og fungerer som matematikvejleder og har været med at udvikle Screening – Matematikvanskeligheder, hvordan de arbejder med matematikvanskeligheder på skolen.

Hvordan griber man arbejdet med Screening og matematikvanskeligheder an?

Alle elever bliver screenet ved skolestart. Resultatet af screeningen indikerer, om eleverne har specifikke matematikvanskeligheder.

Specifikke matematikvanskeligheder – sådan kan forløbet se ud

 1. Screening af alle elever omkring skolestart

 2. Opsamling på screeningen

 3. Udvælgelse af elever der kan have specifikke vanskeligheder i matematik

 4. Nærmere undersøgelse af om eleverne har specifikke vanskeligheder

 5. Ansøgning om SPS-timer

 6. Bevilling af støtte

 7. Målrettet indsats for at afhjælpe problemer.

Screening – Matematikvanskeligheder

Screening – Matematikvanskeligheder består af følgende tests:

 • Vurderingsopgaver
 • Talforståelse
 • Simple regneoperationer
 • Komplekse regneoperationer
 • Opmærksomhed og arbejdshukommelse
 • Logik og problemløsning

Screening – Matematikvanskeligheder afdækker tre kategorier af elever i en klasse:

 1. Unge, der kan gennemføre matematikundervisningen uden nævneværdige problemer.
 2. Unge, der har generelle vanskeligheder ved matematik, men som kan gennemføre laveste niveau med en god arbejdsindsats og intensiv ekstraundervisning i begyndelsen af skoleåret.
 3. Unge med specifikke matematikvanskeligheder, som har brug for kompenserende undervisning for at kunne honorere de faglige krav ikke kun i matematik, men også i en lang række andre fag, hvor arbejde med tal og talforståelse indgår.

Screeningsmaterialet er målrettet til brug på det første år af ungdomsuddannelsen. Materialet er udviklet og testet af erfarne undervisere og matematikvejledere.

“Det at hjælpe elever med matematikvanskeligheder kan betyde alverden for deres studie og fremtidige liv.”

– Louise Pold Kruse, matematikvejleder på Horsens Statsskole

Gratis prøveadgang til Screening blandt lærere og vejledere

Gratis prøveadgang

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Vi tilbyder alle skoler 1 uges gratis prøveadgang pr. screeningspakke, og I vælger selv i hvilken uge.

Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.

Resultater og visuelt overblik

Som lærer eller vejleder får du automatisk resultaterne fra testen, så du nemt kan skabe dig et overblik over, hvordan den enkelte elev har klaret sig – resultatet kan sammenholdes med resten af klassen.

Udførlig vejledning

Med Screening følger en udførlig vejledning, som guider dig trin-for-trin fra oprettelse af testen til afvikling af testen og opfølgning på resultaterne.

Se vejledning til Screening

Hvordan afhjælper man matematikvanskeligheder?

Som opfølgning på screening anbefaler vi iBogen Matematik 123 til træning af grundlæggende talforståelse, de fire regnearter, ligninger og meget mere. Systime Screening indeholder et idékatalog med forslag til opfølgende materialer.

Hvad kan det betyde at afhjælpe matematikvanskeligheder?

Hvordan er det at have matematikvanskeligheder som elev?