Læsevanskeligheder

Screening – Læsning og stavning indeholder en række tests, som giver et bredt indtryk af elevernes sproglige overblik og kompetencer. Læsevejlederens og lærerens tolkning af elevernes testresultater tydeliggør elevernes styrker og svagheder og kan pege på potentielle indsatsområder.

Screening – Læsning og stavning kan indikere dysleksi

Materialet indeholder tests i:

 • stavning afprøvet ved orddiktater (almindelige ord og nonsensord)
 • staveskelneevne (helordsgenkendelse)
 • lydskelneevne (kodning fra bogstav til lyd)
 • punktumprøve
 • ordadskillelsesopgave
 • tekstkohærens (indsætningsopgave)
 • ordforråd med ord i kontekst
 • ordforråd med isolerede ord
 • læsehastighed og læseforståelse afprøvet på skønlitterære tekster
  • Helle Helle: Stavgang
  • Ida Jessen: Ude på vandet
  • Katrine Marie Guldager: Rotur i sommervarmen
 • læseforståelse afprøvet på faglige tekster
  • Fysik
  • Historie
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag

Systimes Screening fungerer rigtigt godt, og testene er retvisende. Har eleverne tegn på dysleksi, så kan man ret tydeligt se det på screeningsresultaterne.

Bianca Bøg Larsen, Læsevejleder på Aarhus Akademi

Gratis prøveadgang til lærere og vejledere

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Vi tilbyder alle skoler 1 uges gratis prøveadgang pr. screeningspakke, og I vælger selv i hvilken uge.

Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.

Resultater og visuelt overblik

Som lærer eller vejleder får du automatisk resultaterne fra testen, så du nemt kan skabe dig et overblik over, hvordan den enkelte elev har klaret sig – resultatet kan sammenholdes med resten af klassen.

Udførlig vejledning

Med Screening følger en udførlig vejledning, som guider dig trin-for-trin fra oprettelse af testen til afvikling af testen og opfølgning på resultaterne.

Se vejledning til Screening