Religion i Kina

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbet fokuserer på kristendom, buddhisme og islam i Kina, særligt med fokus på nutidige problemstillinger i forhold til de tre religioner i Kina.

Eleverne introduceres for forholdet mellem religion og stat i Kina, repeterer kort det grundlæggende indhold i de tre religioner og arbejder derefter med aktuelle forhold for religionerne eller aktuelle problemstillinger i Kina.

Forløbet afsluttes med projektarbejde. Projektet træner dels eleverne til eksamensprojektet, der indgår i religion B, til inddragelse af religion C og B i SRP og SSO og til eksamensprojektet på HF.

Målgruppe: religion C og B samt kultur- og samfundsfaggruppen.

Tidsforbrug: 5 lektion á ca. 90 min.

Didaktik: Forløbet er lektiefrit og opgavebeskrivelserne er henvendt til eleverne. Læreren kan lade nogle eller alle forløbets lektioner afvikle som virtuel undervisning eller anden form for selvstændigt arbejde.

Kernestof og faglige mål
- kristendom, islam og buddhisme set i globalt perspektiv
- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.