Befolkningstilvækst og økonomi

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbstype
Mellemlangt PBL-forløb med præsentation og synopsis som produkt

Arbejdsform
Lærerfaciliteret gruppearbejde

Progression
Høj grad af stilladsering. Kan bruges til at træne alle de forskellige faser i PBL- arbejdet, eller man kan vælge enkeltdele ud.

Varighed
Afhængigt af hvor meget forløbet foldes ud.

Formål med forløbet

  • Forstå basale mekanismer omkring begrebet befolkningsudvikling
  • Eleverne skal opnå indsigt i sammenhænge mellem levevilkår og befolkningsudvikling
  • Eleverne skal forstå sammenhængen mellem økonomisk vækst og vækst i befolkningen
  • De skal selv formulere en problemstilling
  • De skal formulere en problemformulering
  • De skal selv sortere og udvælge relevante informationer til besvarelse af deres problemstilling og problemformulering
  • De skal præsentere fakta på en hensigtsmæssig måde
  • Anvende økonomisk metode

På A-niveau vil det tilmed være naturligt at inddrage udviklingsstrategier og bistandsstrategier i forløbet

Kernestof og centrale begreber
Befolkningstilvækst, fertilitet, demografi, børnedødelighed, forventet levetid, migration, vækst, remitter, udviklingsbistand