Det globale arbejdsmarked og digital offshoring

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbstype:
Kort PBL-forløb med nyhedsindslag som produkt

Arbejdsform:
Lærerfaciliteret gruppearbejde

Progression:

  • Forholdsvis lav stilladsering.
  • Problemstillingen er givet. Eleverne skaber selv problemformulering og vælger undersøgelsesmetoder.
  • Forholdsvist begrænset emneområde.
  • Egner sig ikke som førstegangsøvelse.

Varighed:
6-7 moduler + fordybelsestid til at filme

Formål med forløbet:
Eleverne skal forstå og formidle viden om:

  • Prisdannelse
  • Løndannelse
  • Udbud af arbejdskraft
  • Velfærdsmodeller
  • Globalisering af arbejdsmarkedet
  • Det danske arbejdsmarkeds indretning