Bæredygtighed gennem partnerskaber

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbstype:
4 korte forløb med forskellige produktkrav

Arbejdsform:
Gruppearbejde

Varighed:
Kan varieres

Formål med forløbet:
At give eleverne forståelse for:

  • Værdien af partnerskaber
  • Begrebet bæredygtighed
  • Begrebet "Base of the Pyramid"
  • Begrebet CSR
  • Innovationsudfordringer fremkaldt af FN's verdensmål og forretningsmodellen "Base of the Pyramid"

Kernestof og centrale begreber:
Bæredygtighed, CSR, Forretningsmodeller, Værdiskabelse, Partnerskaber

Bilagsmateriale:
Virksomhedsøkonomi, "17.3 CSR-begrebet", virksomhed.systime.dk

Peter Horn: "2030 Builders går efter greenwashing: Virksomheder vil brande frem for at handle", pov.international, 20.08.2019

Jonas Engberg: "Partnerskaber og innovative løsninger skal styrke verdens klimaudsatte", care.dk, 28.11.2018

Farvel til pesticider

Sådan ser NGO'en på partnerskaber

Det kan betale sig at gøre en forskel

Innovationsgrundbogen C-B, "3.5 Den tredobbelte bundlinje", innovationsgrundbogencb.systime.dk

Chr-hansen.com

Care.dk

Tip til underviseren:
De fire udfordringer kan bruges hver for sig. Dog kræver udfordring 4 at eleverne har arbejdet med de øvrige 3

Produktkrav:
Forskellige produkter

Evaluering:
Fire forskellige udfordringer med forskellige evalueringsformer. Se tidsplan