Økonomi og Ligestilling

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbstype:
Kort kommissoriebaseret forløb. (IØA og IØB)

Arbejdsform:
Lærerfaciliteret gruppearbejde med oplæg som produkt

Progression:

  • Stilladseringsgrad: Mellem
  • Såvel problemstilling som problemformulering er givet på forhånd.
  • Der fokuseres i dette forløb på træning af undersøgelsesprocessen

Varighed:
4-6 lektioner af 45. min. (Kan varieres) + fordybelsestid

Formål med forløbet:
Eleverne skal:

  • Finde, udvælge og anvende kvalitative og kvantitative data
  • Foretage et begrundet metodevalg (Undersøgelsesdesign)
  • Kommunikere deres resultater klart og koncist
  • Opnå forståelse af sammenhængen mellem kønsmæssig ligestilling og økonomisk lighed

Kernestof og centrale begreber:
Ulighed, velfærdssamfundet, arbejdskraftudbud, strukturpolitik, vækst.

Læs evt. Henrik Kureer, io-b.systime.dk

Kap. 3.2 Måling af produktion og indkomst
Kap. 5.3 Indkomstfordeling
Kap. 7 Offentlig sektor og velfærd
Kap. 14.1 Arbejdsmarkedspolitik
Kap. 27 Økonomisk metode

Eller Henrik Kureer, io-a.systime.dk

Kap. 3.2 Måling af produktion og indkomst
Kap. 5.4 Indkomstfordelingen
Kap. 7 Den offentlige sektor
Kap. 8 Velfærdsstaten
Kap. 15 Arbejdsmarkedspolitik
Kap. 33 Økonomisk metode

Bilagsmateriale:

Dorthe Lønstrup: "Kvinder taber 10 procent i løn per barn", Politiken.dk, 29.02.2016

Dorthe Lønstrup: "Her er 'børnestraffen' vendt på hovedet", Politiken.dk, 29.02.2016

Ritzau: "EU godkender to måneders øremærket barsel til hver forælder", DR.dk, 24.01.2019

Esteban Ortiz-Ospina, Sandra Tzvetkova og Max Roser: "Female Labor Supply", ourworldindata.org, marts 2018

Cevea: "Ligestilling er en god investering for Danmark", 07.03.2017

Danmarks Statistik: "Verdensmål - for bæredygtig udvikling", dst.dk – Danmarks Statistiks SDG-Tracker

The Economist: "The gender pay gap still exists. Why?", Facebook.com, 06.03.2019

Tip til underviseren:
Dette forløb er i udgangspunktet et kort forløb, med et ret beskedent produktkrav. Det er naturligvis muligt at skalere forløbet op, så der stilles krav om selvstændig problemstilling, problemformulering, synopsis, rapport osv.

Lad eleverne læse en del af bilagsmateriale forud for forløbets start.

Mind eleverne om, at de alene skal fremlægge deres undersøgelsesdesign og resultaterne af undersøgelsen. De skal ikke lave en redegørelse og en diskussion.

Produktkrav:
Et kort oplæg, hvori de valgte undersøgelsesmetoder præsenteres og begrundes.

Evaluering:
Afstemmes efter hvilket produktkrav man har valgt.