Dansk iværksætter skaber Afrikas Spotify

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbstype:
4 korte let stilladserede forløb

Arbejdsform:
Pararbejde / gruppearbejde

Varighed:
Hvert af de fire forløb varer 2 til 4 x 45 minutter + lektier.

Formål med forløbet:
Eleverne skal:

  • Opnå forståelse af forretningsmodelbegrebet
  • Opnå forståelse af platformsbaserede forretningsmodeller.
  • Kunne anvende Job, pain, value proposition og jury.
  • Analysere konkrete konkurrenceforhold.
  • Arbejde med begreberne "Causation" og "Effectuation"

Kernestof og centrale begreber:
Brug bogen Deleøkonomi-platformsøkonomi

Kap. 4. Forretningsmodeller (Forløb 1)

Brug evt. Innovationsgrundbogencb.systime

  • Kap. 6 Job, pain, value proposition og jury. (Forløb 2)
  • Kap. 11.5 Vinduesmetaforen (Forløb 3)
  • Kap. 13.3 Adgangsbarrierer for nye indtrængere (Forløb 3)
  • Kap. 9 Tre tilgange til innovationsprocesser (Forløb 4)

Eller bogen INNO. Systime (Forløb 4)

Bilagsmateriale:
Niyongabo Delex: "Mdundo, a streaming service in Kenya is ready to cover the African continent", regionweek.com, 12.12.2018

Carsten Holm: "Danske Martin streamer musik til 12 millioner afrikanere: Det handler ikke om at give til de fattige", DR.dk, 25.03.2018

Mdundomusic: "How does artists benefit from Mdundo?", YouTube.com, 30.06.2017

Mdundomusic: "How musicians benefit from Mdundo.com", YouTube.com, 06.10.2014

We Are Social: "Digital in 2018 in Eastern Africa Part 1 - North", slideshare.net, 29.01.2018

Ryan Jung & Flavio Feferman: "The Development of the Kenyan Mobile Ecosystem", files.ihub.co.ke

Tip til underviseren:
De fire forløb er adskilte, så man kan plukke de dele ud, som man ønsker at beskæftige sig med.

Giv kernestoffet for som lektie inden lektionen.

Produktkrav:
Der kan laves oplæg efter hvert forløb.

Forløb 4 kan evt. munde ud i et notat.

Evaluering:
Evt. fremlæggelse for opponentgrupper