USF4 – Kunde- og borgerservice (kontor)

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kommentarer til læreren :

USF4-projektet består af 4 opgaver og svarer til en uges undervisning fordelt på 5 dage. Opgave 4. Kampagne har omfang af 2 dages undervisning.

USF4 afsluttes med en præsentationsdag, hvor eleven udvælger opgaver fra sin portfolio til en samlet præsentation af sine projekter og virksomhed. Præsentationerne bliver bedømt af vejleder/lærer og elevens USF-partner, som også inviteres.

Tip:

  • I løbet af projektugen forbereder eleverne deres præsentation til præsentationsdagen, når dagens opgaver er løst og afleveret.
  • Den sidste dag i projektet afsættes til opsætning og klargøring.